SutidaVisa,สุธิดาวีซ่า 085-2519-640


  รับทำวีซ่า-สวีเดน (Sweden Visa)

 วีซ่าสวีเดน (Schengen Visa Sweden) แบ่งออกเป็น

ปราสาทคาลมาร์,Kalmar Castle, ท่องเที่ยวสวีเดน, เที่ยวสวีเดน         1. วีซ่าท่องเที่ยวสวีเดน (Tourist Visa Sweden) : ซึ่งเหมาะใช้สำหรับการท่องเที่ยวด้วยตนเองในประเทศสวีเดนโดยไม่มีผู้ค้ำประกันหรือผู้เชิญ
        2. วีซ่าเยี่ยมแฟนสวีเดน (Visa for Visiting Boyfriend or Girlfriend in Sweden) : เหมาะใช้สำหรับบุคคลที่มีแฟนหรือคนรักเป็นผู้ค้ำประกันหรือผู้เชิญในประเทศสวีเดน
        3. วีซ่าเยี่ยมเพื่อนสวีเดน (Visa for Visiting Friends in Sweden) : เหมาะใช้สำหรับบุคคลที่มีเพื่อนสนิทเป็นผู้ค้ำประกันหรือผู้เชิญในประเทศสวีเดน
        4. วีซ่าเยี่ยมญาติสวีเดน (Visa for Visiting Relatives in Sweden) : เหมาะใช้สำหรับบุคคลที่มีครอบครับหรือญาติพี่น้องที่เกี่ยวพันกันทางสายเลือดเป็นผู้ค้ำประกันหรือผู้เชิญในประเทศสวีเดน
        5. วีซ่าธุรกิจสวีเดน (Business Visa Sweden) :
เหมาะใช้สำหรับบุคคลที่มีธุรกิจในประเทศสวีเดนหรือจำเป็นต้องติดต่อธุรกิจกับคู่ค้าในประเทศสวีเดน


       ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต

3,000.00 / คน

       ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว

2,000.00 / คน

        หมายเหตุ : ผู้ยื่นคำขออาจถูกขอให้จัดหาเอกสารเพิ่มเติมหรืออาจถูกเรียกเพื่อเข้ารับการ สัมภาษณ์ได้ หากสถานทูตฯ เห็นว่ามีความจำเป็น และตามกฎระเบียบของกลุ่มประเทศในเครือข่ายเชงเก้นนั้น ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่อาจเรียกคืนได้

เอกสารยื่น วีซ่าสวีเดน

           หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)

           รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยพื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น

           สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร

           Appendix D- Family Appendix

           หลักฐานการเงินตัวจริงพร้อมสำเนา

           หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

           ตารางการเดินทางท่องเที่ยว

           ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อม หน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย

           ใบจองตั่วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ

           สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์Œ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง

           ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท ( Medical Insurance )

           แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

   วีซ่าถาวรสวีเดน (Resident Permit)

             วีซ่า ถาวรสวีเดนมีชื่อเป็นภาษาสวีเดนอย่างเป็นทางการว่า Uppehållstillstånd และมีชื่อย่อว่า วีซ่าUTสวีเดน โดยวีซ่าถาวรสวีเดนประเภทนี้ ท่านจะได้สิทธิเกือบที่จะเท่าเทียมกับบุคคลที่มีสัญชาติสวีเดนเลยทีเดียว แต่การขอวีซ่าประเภทนี้จะมีความยุ่งยากซับซ้อนยิ่งกว่า และใช้เวลาในการดำเนินเรื่องมากที่สุด ซึ่งทาง sutidavisa ของทางเรานั้นได้ดำเนินการช่วยเหลือวีซ่าถาวรสวีเดนกับสถานทูตสวีเดน จนผ่านแล้ว ทุกรายเป็นจำนวนหลายพันคน สำหรับท่านที่ติดปัญหาทาง sutidavisa ยินดีให้คำปรึกษาบริการแก่ทุกท่าน ที่มีความต้องการในการขอวีซ่า ให้ผ่านอย่างรวดเร็ว


 สตอกโฮล์ม, Stockholm, สวีเดน, เที่ยวสตอกโฮล์ม, แหล่งท่องเที่ยวสตอกโฮล์ม, ท่องเที่ยวสตอกโฮล์ม

 

 

 

 

รับทำวีซ่า ขอvisa

รับทำวีซ่า-อเมริกา  (America Visa)

รับทำวีซ่า-อังกฤษ  (UK Visa)

รับทำวีซ่า-ออสเตรเลีย (Australia Visa)

รับทำวีซ่า-เยอรมัน (Germany Visa)

รับทำวีซ่า-แคนาดา (Canada Visa)

รับทำวีซ่า-แชงเก้น (Schegen Visa)

รับทำวีซ่า-ฝรั่งเศส (France Visa)

รับทำวีซ่า-อิตาลี (Italy Visa)

รับทำวีซ่า-สวีเดน (Sweden Visa) 

รับทำวีซ่า-เดนมาร์ก (Denmark Visa)

รับทำวีซ่า-นอร์เวย์ (Norway Visa)

รับทำวีซ่า-ฟินแลนด์ (Finland Visa)

รับทำวีซ่า-ไอร์แลนด์ (Ireland Visa)

รับทำวีซ่า-ออสเตรีย (Austria Visa)

รับทำวีซ่า-เบลเยียม (Belgium Visa)

รับทำวีซ่า-เนเธอร์แลนด์ (Netherland Visa)

รับทำวีซ่า-สเปน (Spain Visa)

รับทำวีซ่า-จีน (China)

รับทำวีซ่า-อินเดีย (India)

รับทำวีซ่า-พม่า (Myanmar)

รับทำวีซ่า-ประเทศอิ่นๆ

รับจดทะเบียนสมรส
รับแปลเอกสาร-รับรองเอกสาร

บริการประกันการเดินทางทั่วโลก

 => อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์

 => บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด

บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการอื่นๆ

เกียวกับเรา

ผลงาน
ติดต่อเรา
แผนที่
Webboard

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก

 
 

เกียวกับเรา l รับทำวีซ่า-ทั่วโลก l รับจดทะเบียนสมรส l รับแปลเอกสาร l บริการจองตั๋วเครื่องบิน l บริการอื่นๆ

 

Sutidavisa Company Limited

บริษัท สุธิดาวีซ่า จำกัด

อาคารเดอะเทรนดี้ เลขที่ 10/39 ชั้น 1A

ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10330

แฟกซ์ 02 168 7885 โทร 085 2519 640

Email : sutidavisa@gmail.com

 

 
Online:  1
Visits:  155,604
Today:  41
PageView/Month:  2,454