SutidaVisa,สุธิดาวีซ่า 085-2519-640

   รับทำวีซ่า-แคนาดา (Canada Visa)

 

 วีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา วีซ่าชั่วคราว ( TRV – Temporary Resident Visa)

                
เป็นวีซ่าสำหรับใช้เดินทางเข้า แคนาดา เป็นการชั่วคราว เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติหรือเพื่อน โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์หลักคร่าว ๆ ได้ดังนี้

                 - วีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา
                 - วีซ่าเยี่ยมญาติแคนาดา วีซ่าเยี่ยมเพื่อนแคนาดา
                 - วีซ่าทำธุรกิจที่แคนาดา       ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต

2,955.00 / คน

       ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว

2,000.00 / คน

       ค่าบริการยื่นวีซ่าเพื่อการเรียน

4,000.00 / คน

        หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานทูต การขอวีซ่าแบบ Multiple Entry ขึ้นอยู่กับสถานทูตเป็นผู้พิจารณา ว่าจะอนุมัติหรือไม่ ถ้าไม่อนุมัติทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่าให้ไม่ว่ากรณีใดๆ


เอกสารยื่น วีซ่าแคนาดา

 1. หนังสือเดินทาง: ต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่ท่านจะเดินทางกลับประเทศไทย ผู้มีรายชื่ออยู่บนคำร้องต้องยื่นหนังสือเดินทางของแต่ละท่านด้วย (ถ้ามีหนังสือเดินทางมากกว่า 1 เล่ม ท่านต้องยื่นหนังสือเดินทางเล่มเก่าด้วย )
 2. รูปถ่าย: ขนาด 1.37 x 1.77 นิ้ว จำนวน 4 ใบ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ถ้าขนาดของรูปถ่ายไม่ถูกต้อง สถานทูตจะไม่รับคำร้องขอวีซ่าของท่าน
 3. จดหมายรับรองจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง อายุการทำงานและ เงินเดือน
 4. ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องยื่นเอกสารการอนุมัติให้ลางาน
 5. ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือเป็นเจ้าของกิจการ ต้องยื่นเอกสารการจดทะเบียนการค้าพร้อมสำเนา
 6. ในกรณีที่ท่านเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ดูงาน หรือฝึกงาน ท่านต้องยื่นจดหมายเชิญจากประเทศแคนาดาด้วย
 7. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมใบการันตีเงินงากจากธนาคาร
 8. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
 9. ประกันการเดินทางวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท
 10. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า และ แบบฟอร์มเกี่ยวกับครอบครัว ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและเป็นจริง
 11. ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครวีซ่าประเทศแคนาดา ได้ที่นี่

 

วีซ่านักเรียนแคนาดา (Study Permit)

           วีซ่าประเภทนี้ ต้องได้รับการตอบรับจากทางสถาบันที่ได้รับการยอมรับในประเทศแคนาดา เพื่อใช้ในการศึกษาเล่าเรียนที่ประเทศแคนาดา จนจบหลักสูตร สำหรับนักเรียนไทยที่จะไปเรียนที่แคนาดานั้นสามารถยื่นขอ Entry Visa ได้ 2 แบบ ทั้งนี้ขึ้นกับระยะเวลาเรียน

- สำหรับผู้ที่ต้องการมาเรียนในหลักสูตร 6 เดือนหรือน้อยกว่า (หลักสูตร 6 เดือนหรือน้อยกว่า สามารถขอวีซ่า TRV อย่างเดียวได้)

- สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนในแคนาดา ในหลักสูตรที่ยาวเกิน 6 เดือนขึ้นไป ที่มีแผนจะเรียนต่อในหลักสูตรอื่น ๆ ในประเทศแคนาดา สามารถยื่นขอ study Permit ได้ มีขั้นตอนในการยื่นและใช้เวลานานพอสมควร

ลักษณะของวีซ่ากรณีได้รับอนุมัติ

Single Entry อนุญาตให้เข้าประเทศแคนาดาได้ 1 ครั้ง เว้นแต่การออกไปเที่ยวที่ USA หรือ St. Pierre and Miquelon สามารถกลับเข้ามาในประเทศแคนาดาได้

Multiple Entry อนุญาตให้เข้าประเทศแคนาดาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตามระยะเวลาของวีซ่า

Transit สำหรับบุคคลที่จะเดินทางต่อไปประเทศอื่น โดยใช้สนามบินแคนาดาในการเปลี่ยนเครื่องบิน โดยการขอวีซ่าประเภทนี้จะต้องแนบเอกสารการเดินทางจาก Travel Agency

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครวีซ่าประเทศแคนาดา ได้ที่นี่
แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า แบบฟอร์มเกี่ยวกับครอบครัว


 

 

 

 

 

 

 

รับทำวีซ่า ขอvisa

รับทำวีซ่า-อเมริกา  (America Visa)

รับทำวีซ่า-อังกฤษ  (UK Visa)

รับทำวีซ่า-ออสเตรเลีย (Australia Visa)

รับทำวีซ่า-เยอรมัน (Germany Visa)

รับทำวีซ่า-แคนาดา (Canada Visa)

รับทำวีซ่า-แชงเก้น (Schegen Visa)

รับทำวีซ่า-ฝรั่งเศส (France Visa)

รับทำวีซ่า-อิตาลี (Italy Visa)

รับทำวีซ่า-สวีเดน (Sweden Visa) 

รับทำวีซ่า-เดนมาร์ก (Denmark Visa)

รับทำวีซ่า-นอร์เวย์ (Norway Visa)

รับทำวีซ่า-ฟินแลนด์ (Finland Visa)

รับทำวีซ่า-ไอร์แลนด์ (Ireland Visa)

รับทำวีซ่า-ออสเตรีย (Austria Visa)

รับทำวีซ่า-เบลเยียม (Belgium Visa)

รับทำวีซ่า-เนเธอร์แลนด์ (Netherland Visa)

รับทำวีซ่า-สเปน (Spain Visa)

รับทำวีซ่า-จีน (China)

รับทำวีซ่า-อินเดีย (India)

รับทำวีซ่า-พม่า (Myanmar)

รับทำวีซ่า-ประเทศอิ่นๆ

รับจดทะเบียนสมรส
รับแปลเอกสาร-รับรองเอกสาร

บริการประกันการเดินทางทั่วโลก

 => อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์

 => บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด

บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการอื่นๆ

เกียวกับเรา

ผลงาน
ติดต่อเรา
แผนที่
Webboard

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก

 
 

เกียวกับเรา l รับทำวีซ่า-ทั่วโลก l รับจดทะเบียนสมรส l รับแปลเอกสาร l บริการจองตั๋วเครื่องบิน l บริการอื่นๆ

 

Sutidavisa Company Limited

บริษัท สุธิดาวีซ่า จำกัด

อาคารเดอะเทรนดี้ เลขที่ 10/39 ชั้น 1A

ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10330

แฟกซ์ 02 168 7885 โทร 085 2519 640

Email : sutidavisa@gmail.com

 

 
Online:  1
Visits:  155,590
Today:  27
PageView/Month:  2,439