SutidaVisa,สุธิดาวีซ่า 085-2519-640


รับทำวีซ่า-อเมริกา  (America Visa)

 
   การขอวีซ่าอเมริกานั้น นับเป็นการขอวีซ่าที่ยากที่สุดของวีซ่าทั่วโลกเลยที่เดียว บางท่านอาจใช้เวลาอย่างน้อยถึง 5 - 10ปี กว่าจะได้รับวีซ่า ซึ่งมีความเข้มงวดมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเหตุการณ์ 9/11 หรือเหตุวินาศกรรม ที่มีความรุนแรงมาก จนทำให้การยื่นขอวีซ่ามีความยุ่งยากมากยิ่งขึ้น สำหรับท่านที่มีความประสงค์ต้องการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา นั้น ท่านสามารถใช้บริการกับทางเราซึ่งจะทำให้ท่านหมดปัญหากับการขอวีซ่าอเมริกา

วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

               การขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกานั้นทางสถานทูตจะทำการตัดสินว่าผู้สมัครขอวีซ่า จะได้รับการอนุมัติวีซ่าหรือไม่ ในวันนัดสัมภาษณ์เลย ถ้าผู้สมัครขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาได้รับอนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตจะทำการเก็บหนังสือเดินทางของท่านไว้และเจ้าหน้าจะถามท่านว่าจะ ให้ส่งหนังสือเดินทางคืนให้ท่านด้วยวิธีไหน

             1. ส่งคืนทางไปรษณีย์ ใช้ระยะเวลาส่งคือ ประมาณ 3 วันทำการ (ส่งแบบ EMS)

             2. ผู้สมัครมารับคืนเองที่สถานทูต ตามวันและเวลาที่สถานทูตกำหนด (จะได้เร็วกว่าแบบส่งทางไปรษณีย์)

             ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาประมาณ 5,920 บาท (160 USD for type B visa) วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกามีอายุสูงสุดถึง 10 ปีหลังจากที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว ซึ่งระยะเวลาของวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกานั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับทางสถานทูตอเมริกาว่าจะอนุมัติให้ผู้สมัครขอวีซ่าได้ระยะเวลาของ วีซ่านานเท่าไร

             ลักษณะการขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกานั้นมี 2 แบบ B-1 คือ เพื่อธุรกิจ และ B-2 คือ เพื่อพักผ่อน สามารถเดินทางไปเยี่ยมญาติ, ไปเพื่อพบแพทย์, ไปสัมนาหรือเข้าร่วมการประชุมทางธุรกิจได้ เป็นต้น

       ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 5,920.00 / คน
       ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 3,000.00 / คน
        หมายเหตุ : ผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอเมริกา ซึ่งจะมีการสแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป และหากผู้ขอวีซ่าเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ผู้ขอวีซ่านักเรียน ผู้ขอวีซ่าติดตามนักเรียน และผู้ขอวีซ่าถาวร จะต้องนัดล่วงหน้า

เอกสารที่ต้องใช้ ในการสมัครขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา          

  •  หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน (กรุณานำหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาด้วย ถ้ามี)
  •   ใบคำร้องขอวีซ่าอเมริกา แบบฟอร์มการสมัครขอวีซ่า DS-160 ที่กรอกข้อมูลของผู้สมัครครบทั่วแล้ว พิมพ์ออกมา1 ชุด
  •  รูปถ่ายสี รูปถ่ายขนาด 2x2 นิ้ว (5x5 เซ็นติเมตร) รูปสีเท่านั้น พื้นหลังสีขาว ห้ามตกแต่งรูปถ่าย ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และต้องเห็นสัดส่วนใบหน้าเกินกว่า 50% ของรูปถ่าย
  • ใบเสร็จ ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา ต้องชำระที่ไปรษณีย์เท่านั้น (ประมาณ 4,800 บาท)
  • จดหมาย แสดงวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปหสรัฐอเมริกา
  •  สำเนาสมุดบัญชี สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หนังสือรับรองจากธนาคาร
  •   สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  •   สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร
 

 

 

 

 

รับทำวีซ่า ขอvisa

รับทำวีซ่า-อเมริกา  (America Visa)

รับทำวีซ่า-อังกฤษ  (UK Visa)

รับทำวีซ่า-ออสเตรเลีย (Australia Visa)

รับทำวีซ่า-เยอรมัน (Germany Visa)

รับทำวีซ่า-แคนาดา (Canada Visa)

รับทำวีซ่า-แชงเก้น (Schegen Visa)

รับทำวีซ่า-ฝรั่งเศส (France Visa)

รับทำวีซ่า-อิตาลี (Italy Visa)

รับทำวีซ่า-สวีเดน (Sweden Visa) 

รับทำวีซ่า-เดนมาร์ก (Denmark Visa)

รับทำวีซ่า-นอร์เวย์ (Norway Visa)

รับทำวีซ่า-ฟินแลนด์ (Finland Visa)

รับทำวีซ่า-ไอร์แลนด์ (Ireland Visa)

รับทำวีซ่า-ออสเตรีย (Austria Visa)

รับทำวีซ่า-เบลเยียม (Belgium Visa)

รับทำวีซ่า-เนเธอร์แลนด์ (Netherland Visa)

รับทำวีซ่า-สเปน (Spain Visa)

รับทำวีซ่า-จีน (China)

รับทำวีซ่า-อินเดีย (India)

รับทำวีซ่า-พม่า (Myanmar)

รับทำวีซ่า-ประเทศอิ่นๆ

รับจดทะเบียนสมรส
รับแปลเอกสาร-รับรองเอกสาร

บริการประกันการเดินทางทั่วโลก

 => อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์

 => บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด

บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการอื่นๆ

เกียวกับเรา

ผลงาน
ติดต่อเรา
แผนที่
Webboard

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก

 
 

เกียวกับเรา l รับทำวีซ่า-ทั่วโลก l รับจดทะเบียนสมรส l รับแปลเอกสาร l บริการจองตั๋วเครื่องบิน l บริการอื่นๆ

 

Sutidavisa Company Limited

บริษัท สุธิดาวีซ่า จำกัด

อาคารเดอะเทรนดี้ เลขที่ 10/39 ชั้น 1A

ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10330

แฟกซ์ 02 168 7885 โทร 085 2519 640

Email : sutidavisa@gmail.com

 

 
Online:  3
Visits:  155,603
Today:  40
PageView/Month:  2,453