SutidaVisa,สุธิดาวีซ่า 085-2519-640


  

   บริการประกันการเดินทางทั่วโลก                        เมนูสั่งซื้อ         

 ลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์ เป็นบริษัทในเครือของกลุ่ม อลิอันซ์ ผู้ให้บริการชั้นนำของโลกในการให้ความช่วย เหลือและบริการประกันภัยการเดิน ทาง


มุมมองของเราเกี่ยวกับการดูแลชีวิตนั้นไม่ยุ่งยากเลย เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้คุณได้รับบริการที่มีมาตรฐานสูงสุดจากเรา และเราจะรักษาระดับความมีคุณภาพนี้ให้สม่ำเสมอตลอดไป เราอยากแบ่งปันความรู้สึกและประสบการณ์การบริการดีๆให้กับทุกท่าน มีความเชื่อมั่น พร้อมทะยานก้าวไปข้างหน้าและเติบโตไปพร้อมกัน


ปัจจุบันเราทำงานควบคู่ไปกับโรงพยาบาลชั้นนำหลายแห่งของ ประเทศไทยมายาวนานกว่า 10 ปี การบริการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ในระหว่างเดินทางของเรานั้น ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากที่มีประสบการณ์และความรู้ ความสามารถในด้านนี้โดยตรง เพื่อหวังที่จะให้เป็นบริการที่ดีและเหมาะสมกับทุกท่านมากที่สุด

ด้วยจำนวนเครือข่ายที่มีอยู่ทั่วโลก เราจึงสามารถให้บริการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว

อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์ มีเครือข่ายและทีมงานที่มีความทุ่มเทและให้ความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ใน ประเทศไทยโดยเฉพาะ เราได้มีการตกลงทำสัญญากันกับโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศที่มีเกือบ 200 แห่ง และความรู้เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพของไทย equips เรามีข้อมูลสำคัญที่จะสามารถทำการตัดสินใจที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม


อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์ ได้ทำสัญญาข้อตกลงกับโรงพยาบาลชั้นนำ 194 แห่งทั่วประเทศไทย ในการให้บริการความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่ว ประเทศไทย โดยให้การดูแลนักท่องทั้งหมดเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่าง ชาติหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวที่เป็นคนไทย


โรงพยาบาลในเครือข่ายของเราจะมีการถูกจัดอันดับโดยการตรวจ สอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่นำมาใช้ในขณะปฏิบัติการและการดูแลเอาใจต่อผู้ได้ รับการบริการ การตรจสอบและวัดคุณภาพนี้จะอยู่ภายใต้โปรเจคที่ชื่อว่า "มาร์โคโปโล" โดยมีทีมผู้บริหารของทางการแพทย์ของมอนเดียลเป็นผู้เข้าไปตรวจสอบด้วยตัวเอง และจะทำการให้คะแนนและจัดอันดับให้กับแต่ละโรงพยาบาล


ข้อมูลนี้นับว่ามีประโยชน์มากเมื่อนำมาใชใน้กรณีส่งต่อคนไข้ ไปยังทีมรักษาพยาบาลต่างๆ โดยทางทีมงานผู้ประสานงานจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของประสิทธิภาพเครื่องมือ ทางการแพทย์และความพร้อมของหน่วยงานนั้นๆว่ามีความเหมาะสมกับคนไข้หรือไม่ หรือหน่วยงานที่จะเข้ามาดูแลต่อนั้นมีผู้เชียวชาญซึ่งมีความเหมาะสมกับอาการ ของคนไข้แต่ละรายหรือไม่


ในกรณีที่ผู้ที่ต้องเข้ารับการช่วยเหลือมีความจำเป็นที่จะ ต้องเข้าทำการรักษาตัวในโรงพยาบาล ข้อมูลนี้จะเป็นสิ่งที่ใช้ประกอบการตัดสินใจได้ว่าโรงพยาบาลนั้นๆมีอุปกรณ์ และความพร้อมที่ตรงกับเคสของคนไข้หรือไม่ หรือกรณีที่คนไข้ได้เข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาลแล้ว ทางแพทย์ประสานงานยังสามารถใช้ข้อมูลในการดูความพร้อมของบุคคลากรแพทย์ว่า เหมาะสมกับคนไข้ได้หรือไม่เช่นกัน ถ้าพบว่าสถานพยาบาลนั้นไม่ตรงกับอาการหรืออุปกรณ์มีไม่เพียงพอกับการรักษา อาการของคนไข้ เราจะได้ทำการย้ายไปยังสถานที่ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด


นอกเหนือจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล ต่างๆในประเทศไทย เรายังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเครือข่าย การเข้าถึงพื้นที่ของหน่วยแพทย์อีกด้วย เนื่องจากว่ายิ่งการเคลื่อยย้ายไปยังจุดที่คนไข้อยู่เพื่อรอรับการรักษานั้น มีระยะทางน้อยเท่าไหร่จะยิ่งทำให้ เวลาและค่าใช้จ่ายต่างๆยังลดลงไปได้อย่างมากอีกด้วย และข้อตกลงเหล่านี้ถูกกำหนดและได้ลงนามในสัญญากับโรงพยาบาลในเครือข่ายของ เรา


บางครั้งการรักษาพยาบาลง่ายๆอาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยากได้ถ้า คุณได้รับการดูแลที่ไม่ถูกต้องจากผู้ไม่ชำนาญการ ดังนั้นการตัดสินใจเลือกขอความช่วยเหลือจากผู้มีความเชี่ยวชาญที่สุดจะะเป็น สิ่งทำให้คุณมั่นใจได้ว่า คุณจำได้รับความช่วยเหลือที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่สุดในเวลาที่คุณต้อง การ

 

       หมายเหตุ การสั่งซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศ

ผู้ซื้อจะต้องพำนักที่ประเทศไทยเท่านั่น และต้องสั่งซื้อประะกันการเดินทางต่างประเทศ

อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

(ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมดูรายละเอียดใน กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง)

 

มิฉะนั้น ทาง บริษัท สุธิดาวีซ่า จำกัด จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน

 

 

 

 

 

 


  

บริษัทฯของเรา เน้นการทำเอกสารทุกอย่าง ต้องสมบูรณ์ คุณสมบัติของผู้สมัครขอวีซ่าต้อง น่าเชื่อถือ 

บริการดำเนินการทุกอย่างทุกขั้นตอน ด้วยความตั้งใจ ด้วยความยินดี นี้คือ หน้าที่ของเรา

 

 

บริการวีซ่า

1.วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist visa)

2.วีซ่าเยี่ยมญาติ หรือ เยี่ยมแฟน (Visitor Visa)

3.วีซ่าแต่งงาน หรือคู่หมั้น Settlement (Marriage Visa or Fiancé Visa)

4.กรอกฟอร์ม กรอกฟอร์มออนไลน์ (Application Form)

5.ประกันการเดินทาง (Travel Insurance) Schengen จะต้องประกันการเดินทาง  ยื่นแนบไปด้วยทุกครั้งที่ขอวีซ่า

6.บริการรับจอง-ซื้อตั๋วเครื่องบิน และโรงแรม (Air Ticket and Booking)

7.บริการแปลเอกสาร (Translation Service )

8.กรอกฟอร์ม วีซ่าทุกประเทศ ราคาเริ่มต้นที่ 500 บาท

9.รับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ

10.จองคิวสัมภาษณ์ และรับยื่นวีซ่าทุกประเทศ

11.รับรองบุตรบุญธรรม-วีซ่าบุตรติดตามบิดา-มารดา

12.บริการวีซ่าที่ถูกปฎิเสธ

เรายินดีบริการให้คำปรึกษาในเรื่องวีซ่าแก่ท่าน...

 

 

 

 

 


เอกสารที่ใช้ในการขอยื่นวีซ่าแต่ละประเภท

                เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนา
 • รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)
 • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
 • สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพยส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง)
 • หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
 • สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
 • เอกสารการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน
 • ใบจองโรงแรม
 • ประกันการเดินทาง
 • ใบมอบอำนาจ (ภาษาอังกฤษ)
 • เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)
  เอกสาร ที่กล่าวมาเป็นเพียงขั้นต้นที่ทางลูกค้าต้องจัดเตรียมมาเพื่่อยื่นขอวีซ่า และอาจมีเอกสารเพิ่มเติมในการประกอบการพิจารณาวีซ่าเพื่อให้การพิจารณาผ่าน การอนุมัติวีซ่า....


 


สามารถติดต่อและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 

                                        085-2519-640 คุณตุ้ง

 

 

 


 

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก

 
Online:  3
Visits:  155,612
Today:  49
PageView/Month:  2,462
Last Update:  1/2/2565

ผลงาน

 

 

 

 

 

 


 

 

 

11111111111111111111111111111111111111111                                
 

 

 

 

 
Online:  3
Visits:  155,612
Today:  49
PageView/Month:  2,462